תלונה נגד בית סוהר נווה תרצה: שימוש מזיק בגז מדמיע שגרם למות עובר

מתוך סטטוס פייסבוק - יעקב בן יששכר מה- 25 ליולי 2017

לכבוד :
יח"ס היחידה לחקירת סוהרים
העתק :לוועדה לזכויות הילד יפעת שאשה ביטון
הנדון :
אירוע מיום ה 24.7.2017 כאשר בכלא נווה תרצה נרצח תינוק ע"י אנשי שב"ס :
1. ביום 24.7.2017 היה אירוע בבית הכלא נווה תירצה בו נעשה שימוש בגז מדמיע .
2. השימוש בגז היה ללא כול צורך וכתוצאה נפגעה ממנו אישה הרה שעד ליום זה לא טופלה למרות שהפילה את וולדה .
3. האירוע דווח ע"י לורי שם טוב אשר עצורה במקום וכתוצאה מכך היא הועברה לענישה בצינוק .
4. מנהלת הכלא מטייחת את הקורה במקום ומתנכלת לאסירות ,והעצורות .
מבוקש :
א. להורות על חקירה במקום .
ב. להשעות את מנהלת המתחם שרה פרידמן .
בכבוד רב

אין תגובות:

פרסום תגובה